-


Είσαι εδω:

Στενή Νοημοσύνη (Narrow AI)

Στενή Νοημοσύνη (Narrow AI) Στενή Νοημοσύνη (Narrow AI) Τεχνητή νοημοσύνη: Σε αντίθεση με τη Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη που θα είχε την ικανότητα να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα εργασιών όπως ένας ανθρώπινος νους, η Στενή Νοημοσύνη περιορίζεται σε συγκεκριμένα πεδία.Η Στενή Νοημοσύνη (Narrow AI), επίσης γνωστή και ως Συγκεκριμένη Τεχνητή Νοημοσύνη, αναφέρεται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάστηκαν για να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες ή να λύνουν συγκεκριμένα προβλήματα. Σε αντίθεση με τη Γενική Τεχνητή Νοημοσύνη που θα είχε την ικανότητα να εκτελεί ένα ευρύ φάσμα εργασιών όπως ένας ανθρώπινος νους, η Στενή Νοημοσύνη περιορίζεται σε συγκεκριμένα πεδία.

Συστήματα Στενής Νοημοσύνης σχεδιάζονται με συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η αναγνώριση φωνής, η αναγνώριση προτύπων, η αυτόνομη οδήγηση, η αυτόματη μετάφραση γλωσσών και πολλά άλλα. Αυτά τα συστήματα είναι εξαιρετικά ειδικευμένα στην εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας, αλλά δεν έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε διαφορετικά πεδία.

Παραδείγματα συστημάτων Στενής Νοημοσύνης περιλαμβάνουν τις εικονικές βοηθούς όπως η Siri και η Alexa, τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, καθώς και τα συστήματα αναγνώρισης προσώπων. Αυτά τα συστήματα είναι πολύ αποτελεσματικά στον στεγανό τομέα για τον οποίο σχεδιάστηκαν, αλλά δεν έχουν την ικανότητα να προσαρμοστούν σε διαφορετικούς σκοπούς ή πεδία.

Μαζί μπορούμε να πετυχούμε κέρδη από το internet, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα εργαλεία που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει, επενδύοντας με γνώμονα τα αιτήματα του κλάδου σου και τους διαθέσιμους πόρους σου.

Τεχνητή νοημοσύνη

Ζητούμενο δεν είναι μόνο δημιουργήσουμε απλά μια όμορφη ιστοσελίδα, άλλα ένα σύστημα που να παράγει αποτελέσματα για την επιχείρηση σου.