-

Δοκιμές Φόρμας

Κατασκευή ιστοσελίδων: Δοκιμές Φόρμας Δοκιμές Φόρμας Κατασκευή ιστοσελίδων: Η δοκιμή των φορμών αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για τη βεβαίωση της ορθής λειτουργίας τους και τη διασφάλιση μιας ομαλής αλληλεπίδρασης με τους χρήστες.Δοκιμές Φόρμας: Βεβαίωση της Ορθής Λειτουργίας των Φορμών

Η δοκιμή των φορμών αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για τη βεβαίωση της ορθής λειτουργίας τους και τη διασφάλιση μιας ομαλής αλληλεπίδρασης με τους χρήστες. Ακολούθως παρατίθενται λεπτομερείς οδηγίες για τις δοκιμές φόρμας:

1. Δοκιμή Εισαγωγής Δεδομένων:

Συμπληρώστε κάθε πεδίο εισαγωγής με δεδομένα που είναι αντιπροσωπευτικά και ρεαλιστικά.
Ελέγξτε τα πεδία που απαιτούν υποχρεωτική εισαγωγή δεδομένων.

2. Δοκιμή Υποβολής Φόρμας:

Υποβάλετε τη φόρμα χρησιμοποιώντας δεδομένα εισαγωγής.
Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σωστά στο σύστημα.

3. Έλεγχος Υποβολής με Κενά Πεδία:

Προσπαθήστε να υποβάλετε τη φόρμα χωρίς να συμπληρώσετε κάποιο υποχρεωτικό πεδίο.
Ελέγξτε ότι η φόρμα εμφανίζει σωστά μηνύματα σφάλματος.

4. Δοκιμή Επιλογών Φόρμας:

Αν η φόρμα περιλαμβάνει επιλογές (π.χ., checkboxes, radio buttons), ελέγξτε τη λειτουργία τους.
Βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές καταγράφονται σωστά.

5. Δοκιμή Επικοινωνίας με Χρήστη:

Εάν υπάρχουν πεδία σχολίων ή περιοχές επικοινωνίας, δοκιμάστε να υποβάλετε σχόλια.
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες εμφανίζονται σωστά και αποθηκεύονται.

6. Δοκιμή Ασφαλείας:

Ελέγξτε την ανθεκτικότητα της φόρμας έναντι επιθέσεων, όπως SQL injection ή Cross-Site Scripting (XSS).
Βεβαιωθείτε ότι η φόρμα προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.


Διασφαλίστε ότι η φόρμα εμφανίζεται και λειτουργεί σωστά σε διάφορους φυλλομετρητές.
Οι παραπάνω έλεγχοι εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των φορμών και παρέχουν μια απροβλημάτιστη διαδικασία επικοινωνίας για τους χρήστες της ιστοσελίδας.

Μαζί μπορούμε να πετυχούμε κέρδη από το internet, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα εργαλεία που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει, επενδύοντας με γνώμονα τα αιτήματα του κλάδου σου και τους διαθέσιμους πόρους σου.

Κατασκευή ιστοσελίδων

Ζητούμενο δεν είναι μόνο δημιουργήσουμε απλά μια όμορφη ιστοσελίδα, άλλα ένα σύστημα που να παράγει αποτελέσματα για την επιχείρηση σου.